Kårböle gilles verksamhet

Den svenskspråkiga stadsdelsföreningen i Kårböle har varit verksam sedan 1960. Gillet strävar att främja all uppbyggande verksamhet i vår stadsdel främst bland svensk- och tvåspråkiga familjer och enskilda personer, med särskild tonvikt på ungdomen.Via sitt medlemskap i HELKA (Helsingfors stadsdelsföreningarnas förbund) och genom samarbete med den finskspråkiga systerföreningen Kaarela-Seura vill Gillet verka för att invånarnas lokala intressen i Kårböle tillvaratas.

Tillsammans med bl.a. Helsingfors stads ungdomscentral har Gillet olika slag av klubbverksamhet för barn och ungdomar. I Kårböle lågstadieskola vid Sorolavägen ordnas det eftermiddagsklubbar för åk 3 - 6 dagligen från måndag till torsdag. Gillets piano- och gitarrundervisning samlar ett stort intresse. Fågelskådningsutfärd för åk 4 sker på våren till Vik. Tillsammans med Barnavårdsföreningen upprätthålls Gillebo i Drängstugan invid skolan med eftermiddagsvård för barn från åk 1 - 2.


Foto: Ilona Haikala

Grupper för aerobic och stretching för vuxna hör till den fortlöpande verksamheten, såsom också seniordansen tillsammans med Haga svenska förening och Folkhälsan. Olika kurser ordnas enligt önskemål av medlemmar, ofta i samarbete med Svenska Studiecentralen. Verksamheten omfattar dessutom bl.a. teaterbesök, författarträffar, vis- och kulturaftnar, bokcirkel m.m.Gillekören är en gemensam kör med Haga svenska förening. Övningarna hålls i Elsebo.

Det stora årliga evenemanget är Familjefesten som hålls på lördagen efter Trettondagen. Ett omfattande program och Finlands Lucia med tärnor lockar över ett parhundra gillemedlemmar och deras vänner till Träskolan på Sorolavägen. Festen har ordnats årligen sen 1961.Gillets tidning Gamlas Nyheter utkommer med fem nummer i året.

Kårböle Gille r.f. - en medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU